Söyüş nədir?

Söyüş insan psixikasının bünövrə komponentlerindən olan aqressiyanın ifadə formalarındandır. Dolayısıyla, səbəbi özü də daxil olmaqla, aqressiya doğura bilən istənilən akt ola bilər. Söyənin əsas məqsədi özünün psixi gərginlikdən azad olmasıdır (çünki psixika daim ‘0’ gərginliyə meyllidir). Çevrədə doğurduğu ilk təəssürat isə adətən əksinə olur. Beləliklə, söyüşün söyüləndə (obyekt, səbəbkar) yaratdığı təsir, müzakirə mövzusu kimi ikinci … Oxumağa dava et Söyüş nədir?