Korin Ondin Paç. Luiza Qlükün Odisseyası

Korin Ondin Paç (Corinne Ondine Pache) – Triniti Universitinin “klassik ədəbi tədqiqatlar” üzrə professorudur. O, arxaik dinləri, arxaik poeziyanı və antik eposun müasir ədəbiyyatdakı təzahürlərini araşdırır. Çap olunan araşdırmaları arasında “Antik Yunanıstda körpə və uşaq-qəhrəmanlar” və “Bir anın bəzəyi: Antik Yunanıstanda nimfolepsiyanın poetikası” xüsusi marağa səbəb olub. Vergilinin “Eneida”sından Ceyms Coysun “Uliss”inə və Derek Volkotun … Oxumağa dava et Korin Ondin Paç. Luiza Qlükün Odisseyası