Erməni və gürcülərin xristianlaşması

Yeni eranın başlanğıcındakı Cənubi Qafqaz tədqiqatlar üçün mürəkkəb sahə sayılır, çünki xristianlığaqədərki dövrə dair mənbələr azdır – əsasən, epiqrafik mənbələr, ellin və romalı coğrafiyaçılar Strabon və Polibidən cüzi materiallar qalıb. Digər tərəfdən gürcü və erməni müəlliflərin əsərlərində bu bölgənin Kiçik Asiyanın cənub-şərqi, Mesopotamiya və İranla əlaqələri haqqında böyük həcmdə məlumatlar var. Bu əlaqələr, Cənubi Qafqazın … Oxumağa dava et Erməni və gürcülərin xristianlaşması